Peter Hoeg

Nieprzystosowani

De måske egnede

Opowieść o trojgu dzieci w jednej z kopenhaskich prywatnych szkół podstawowych na początku lat 70., oraz ich odkryciu, że za praktyką dydaktyczną szkoły i charakteryzującą ją precyzją kryją się jakiś cel i plan.

Instynkt przetrwania i ciekawość wywołują w Katarinie, Auguście i Peterze chęć zbadania tego planu, co prowadzi ich do stawiania pytań o władzę, kontrolę i wychowanie, a w dalszej fazie – o zagadkę czasu.

Peter, który opowiada swoją historię – choć już dorosły i wykształcony – nie potrafi uwolnić się od psychicznych skutków okaleczenia w dzieciństwie, co znajduje odzwierciedlenie także w języku powieści (w przekładzie zachowano autorską, antysystemową interpunkcję dzieła).