Sztuka i życie

Sztuka i życie

Kunsten og livet: en bruksanvisning

Jakie jest znaczenie sztuki w naszym życiu?

Sztuka jest unikalnym narzędziem badawczym pozwalającym nam szukać odpowiedzi na pytania, kim jesteśmy i czym może być dobre życie. Na kartach tej książki Kjetil Røed, odwołując się do dzieł sztuki, analizuje jedenaście różnych cnót – uważność, rozwagę, wycofanie, ciekawość, świadomość, nadzieję, współpracę, dwójpatrzenie, rzemiosło, miłość i solidarność – jego intencją zaś jest ukazanie, że poprzez kontakt ze sztuką możemy uzyskać głębsze zrozumienie tych wartości. W ujęciu Røeda wyszczególnione cnoty i odpowiadające im dzieła nie tylko prowadzą do alternatywnego postrzegania sztuki, lecz także doskonalą umiejętność kształtowania samego siebie i patrzenia na świat zgodnie z wyznawanymi wartościami.

…wspaniałe dzieło pełne refleksji o sztuce i życiu. – Marianne Solberg, „Ny Tidʺ

Sztuka może pomóc w niekończącym się zadaniu poznawania samego siebie. Oto optymistyczny przekaz mądrej i pięknej książki Kjetila Røeda. – Knut Hoem, NRK

Książka Kjetila Røeda jest zabawna, inteligentna i nie przestaje fascynować. Poprzez śmiały montaż różnych technik Røed tworzy zupełnie nieprzewidywalny tekst. – Sinziana Ravini, ”Kunstkritikk”