Emilia Denkiewicz-Szczepaniak

Dr hab. Emilia Denkiewicz-Szczepaniak. Pracuje w Instytucie Skandynawistyki i Lingwistyki Stosowanej,
Katedra Skandynawistyki.

Aktywność naukowo-badawcza (pracownie, zespoły badawcze, projekty naukowe):

 • I-II.2001 i VIII-XI.2001 – badania nad problemem ucieczek polskich robotników przymusowych z Norwegii i
  Finlandii do Szwecji w czasie II wojny światowej
 • VIII.2009 – Guest Researcher na Uniwersytecie w Oslo i Uniwersytecie w Trondheim/Norwegia
 • Od 2012 udział w międzynarodowym projekcie/zespole badawczym, prowadzonym przez Instytut Historii
  Uniwersytetu w Trondheim na temat: „Einsatzgruppe Wiking. Organisation Todt In Scandinavia during
  World War II”.
 • W trakcie realizacji projekt naukowy: Zderzenie dwóch światów. Polska-Norwegia we wzajemnych relacjach
  polityczno-dyplomatycznych, gospodarczych i kulturalnych(1945-1965).

Zainteresowania naukowe:
Problem wykorzystania polskiej siły roboczej przez Organizację Todt na terenie Skandynawii w latach II
wojny światowej; historia Norwegii; stosunki polityczne i gospodarcze Polski z Norwegią w XX w.; Polacy w
Skandynawii-problem repatriacji i emigracji powojennej.

Źródło: https://fil.ug.edu.pl/sites/default/files/_nodes/strona-filologiczny/12607/files/dr_hab._emilia_denkiewicz-szczepaniak.pdf