Maciej Bobula

Maciej Bobula

Autor książek wierszem („wsie, animalia, miscellanea”, „pustko”) i prozą („Szalejów”, „Franciszka, Maryśka i ja”). Laureat kilku nagród, m.in. Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius za najlepszy debiut poetycki, Złotego Środka Poezji, Nagrody im. Kazimiery Iłłakowiczówny; nominowany do Nagrody im. Witolda Gombrowicza, Nagrody Conrada, Nagrody im. Wisławy Szymborskiej oraz Nagrody Literackiej m. st. Warszawy. Tłumacz z języka duńskiego („Po słońcu” Jonasa Eiki, „Nordkraft” Jakoba Ejersbo). Chciałby żyć w idealnym świecie, w nim zaś być jak Misia Troskliwe Serce z „Troskliwych misiów”, serwować tęczę.