Paulina Piasecka

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie, specjalista w obszarze terroryzmu międzynarodowego i walki informacyjnej.
Zajmuje stanowisko zastępcy dyrektora Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas w Warszawie oraz zastępcy kierownika Instytutu Analizy Informacji Collegium Civitas.

Brała udział w programie badawczym „Model systemu wykorzystania środków masowego przekazu w przeciwdziałaniu i walce z terroryzmem w warunkach RP” w ramach międzynarodowego programu COST A24 (2007-2010).
Obecnie uczestniczy w projektach naukowych „The Evolving Social Construction of Threats” oraz „Dialogue About Radicalization and Equality” (DARE) finansowanym w ramach programu Horyzont 2020.
Pracowała w Wydziale ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Terrorystycznym Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego MSWiA w charakterze głównego specjalisty. Pełniła także funkcję naczelnika Wydziału Bezpieczeństwa Pozamilitarnego w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego.

Stypendystka rządu Stanów Zjednoczonych w ramach programu International Visitor Leadership w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Redaktor i współautorka publikacji takich jak:
„Bezpieczeństwo w czasach terroryzmu. Jak przeżyć zamach terrorystyczny”, Krzysztof Liedel, Paulina Piasecka (2018), „Bezpieczeństwo antyterrorystyczne. Świadomość społeczna i edukacja”, red. nauk. Krzysztof Liedel, Paulina Piasecka (2016), „Terroryzm wczoraj i dziś. Księga pamiątkowa na 10-lecie Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas”, red. nauk. Krzysztof Liedel, Paulina Piasecka (2015), „Sieciocentryczne bezpieczeństwo. Wojna, pokój i terroryzm w epoce informacji”, red. Krzysztof Liedel, Paulina Piasecka, Tomasz R. Aleksandrowicz (2014), „Analiza informacji w zarządzaniu bezpieczeństwem”, red. Krzysztof Liedel, Paulina Piasecka, Tomasz R. Aleksandrowicz (2013), „Analiza informacji w działaniu”, red. Krzysztof Liedel, Paulina Piasecka, Tomasz R. Aleksandrowicz (2012), „Analiza informacji. Teoria i praktyka”, Krzysztof Liedel, Paulina Piasecka, Tomasz Aleksandrowicz (2012), „Bezpieczeństwo Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej. Euro 2012”, redakcja naukowa Krzysztof Liedel, Paulina Piasecka (2011), „Bezpieczeństwo w XXI wieku. Asymetryczny świat”, Krzysztof Liedel, Paulina Piasecka, Tomasz Aleksandrowicz (red. nauk),(2010), „Rola mediów w przeciwdziałaniu terroryzmowi”, Krzysztof Liedel, Paulina Piasecka (red. nauk) (2009), „Jak przetrwać w dobie zagrożeń terrorystycznych. Elementy Edukacji antyterrorystycznej”, Krzysztof Liedel, Paulina Piasecka (2007),, „Jak się zachować w sytuacji zakładniczej – poradnik, Krzysztof Liedel, Paulina Piasecka (2006), „Współpraca międzynarodowa w zwalczaniu terroryzmu”, Krzysztof Liedel, Paulina Piasecka (2004).