Krzysztof Liedel

Polski prawnik, specjalista w zakresie terroryzmu międzynarodowego i jego zwalczania, doktor nauk wojskowych.
Zastępca Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Pozamilitarnego Biura Bezpieczeństwa Narodowego
Kierownik Instytutu Analizy Informacji Collegium Civitas
Dyrektor Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas
Wykładowca Katedry Stosunków Międzynarodowych Collegium Civitas (terroryzm międzynarodowy i teoria walki informacyjnej)
Kierownik Studiów Podyplomowych w Zakresie Analizy Bezpieczeństwa i Zagrożeń Terrorystycznych Collegium Civitas
Kierownik Studiów Podyplomowych – Zarządzanie Bezpieczeństwem Ekonomicznym Państwa
wykładowca w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie
pracownik naukowy Instytutu Badań nad Przestępczością Zorganizowaną i Terroryzmem Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Administracji WSPol
Redaktor Naczelny kwartalnika „Terroryzm: zagrożenia – prewencja – przeciwdziałanie”
Wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego (Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji)
Wykładowca Akademii Obrony Narodowej (bezpieczeństwo informacyjne i elementy bezpieczeństwa narodowego).
Prowadzi własną stronę internetową: http://www.liedel.pl/