Nina Brochmann

Nina Brochmann (1987), podobnie jak Ellen Støkken Dahl (1990), jest absolwentką medycyny na Uniwersytecie w Oslo. Już od kilku lat edukuje, zwłaszcza młodych ludzi i przedstawicieli mniejszości, w zakresie zdrowia seksualnego. Radości z kobiecości stworzyła, by wypełnić lukę w edukacji seksualnej. Blog, który najpierw założyła wraz z Ellen, pokazał, że mimo szerokiego dostępu do informacji wciąż wiele jest tematów, które przynoszą więcej pytań niż odpowiedzi, a wątpliwości – często dotyczące najbardziej podstawowych kwestii – mają reprezentanci obojga płci i wszystkich grup wiekowych.