1

Marcin Michalski

Marcin Michalski (ur. 1982) – absolwent Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, pracuje w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii „Kąt”, współpracuje z organizacjami pozarządowymi w działaniach z zakresu profilaktyki społecznej, edukacji i wspierania młodych ludzi w procesie usamodzielniania. Zajmuje się badaniem historii i społecznych aspektów sportu.