Joanna Starzyk-Sulejewska

Joanna Katarzyna Starzyk-Sulejewska (ur. 1973) – polska politolożka, doktor habilitowana nauk społecznych, wykładowczyni w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.

Doktoryzowała się na UW w 2001 na podstawie pracy Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej (promotor: Stanisław Parzymies). Habilitowała się w 2015 na podstawie pracy Stosunki Unii Europejskiej z Organizacją Narodów Zjednoczonych. Podstawy prawne i instytucjonalne oraz wybrane dziedziny współpracy.

W ISM pracuje od 1996. Po wrześniu była 2005 jest zastępczynią dyrektora ds. dydaktycznych. Obecnie na stanowisku adiunktki.

W pracy naukowej zajmuje się instytucjami międzynarodowymi; integracją europejską; problematyką bezpieczeństwa międzynarodowego; historią stosunków międzynarodowych.