Janusz Małłek

Janusz Marcin Michał Małłek (ur. 24 maja 1937 w Działdowie) – polski historyk, specjalizujący się w historii powszechnej i Polski od XVI do XVIII wieku.

Pochodzi z Mazur. W latach 1944–1945 uczęszczał do szkoły podstawowej w Radości, a następnie w Pasymiu. Szkołę podstawową ukończył w 1951 w Olsztynie. Maturę uzyskał kilka lat później w w Liceum Pedagogicznym w Mrągowie. W 1960 ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Rozprawę doktorską Ustawa o rządzie (Regimentsnottel) Prus Książęcych z r. 1542 obronił w 1965. W 1961 podjął pracę jako asystent na UMK. Na podstawie opublikowanej w 1976 pracy Prusy Książęce a Prusy Królewskie w latach 1525–1548: studium z dziejów polskiej polityki księcia Albrechta Hohenzollerna, uzyskał stopień doktora habilitowanego. W 1988 uzyskał tytuł profesora nauk humanistycznych.

W latach 1993–1999 pełnił funkcję dziekana Wydziału Nauk Historycznych UMK, a od 1999 do 2002 był prorektorem uczelni. W 2008 przeszedł na emeryturę. Wykładał potem jeszcze przez kilka lat (do 2018) w Katedrze Socjologii w Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie.

Zasiada w komisji rewizyjnej Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Jest członkiem krajowym korespondentem Wydziału Historyczno-Filozoficznego Polskiej Akademii Umiejętności (od 1996), członkiem czynnym PAU (od 20 czerwca 2009), a także członkiem Towarzystwa Naukowego im. Wojciecha Kętrzyńskiego.

Odznaczenia i nagrody
Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. W 2004 otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal „Za zasługi położone dla rozwoju Uczelni” przyznany przez Senat UMK, a także Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. W 2007 otrzymał nagrodę im. ks. Leopolda Otto. 17 września 2009 odebrał tytuł doktora honoris causa na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.