Zuzanna Zywert

Zuzanna Zywert

Absolwentka filologii duńskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych na kierunku Translatoryka – przekład literacki na Uniwersytecie Gdańskim. Mieszka w Kopenhadze, gdzie zajmuje się przekładem literackim i nauczaniem w szkole językowej.