Jakub Morawiec

Doktor, asystent w Zakładzie Historii Średniowiecza Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego.

W swych badaniach koncentruje się na dziejach Skandynawii we wczesnym średniowieczu i rozwoju średniowiecznej historiografii skandynawskiej. W szczególny sposób interesuje się skaldami islandzkimi, ich poezją oraz sagami na ich temat.

Główne kierunki badań:
– dzieje polityczne Skandynawii w X-XI wieku
– poezja skaldów
– sagi i kroniki staronordyckie